2023-08-25 09:09Pressmeddelanden

Gotlands Museum inleder ett samarbete med eddy.se ab

En kvinna och en man sitter vid ett bord och undertecknar ett avtal. Jenny Westfält, museichef på Gotlands Museum tillsammans med Stephan Carlsson, eddy.se ab undertecknar avtal om samarbete.

Gotlands Museum inleder ett samarbete med eddy.se ab avseende marknadsföring och distribution. 

Gotlands Museum har slutit ett avtal med eddy.se ab om marknadsföring och distribution av titlar från Fornsalens förlag. ”Syftet med samarbetet är att öka spridningen av vår utgivning inte minst i övriga Sverige och internationellt”, kommenterar Jenny Westfält, museichef för Gotlands Museum.

Samarbetet inleds den 1 september 2023 och kommer att uppmärksammas på den årliga bokmässan i Göteborg. ”Vi kommer med detta att kraftsamla så att våra böcker om Gotland också når sina målgrupper både före och efter att de besöker ön” säger Jenny Westfält.

”Det här är ett drömsamarbete för oss. Gotlands Museum och Fornsalens förlag har en imponerande utgivning och producerar otroligt vackra böcker”, säger Stephan Carlsson, vd för eddy.se ab, och fortsätter: 
”I vårt arbete med detta kan vi verkligen dra fördelar av att vi dels har vår bas i Visby, dels har lång erfarenhet av försäljning och marknadsföring av utgivning för museer i övriga Sverige”.

Vi översänder härmed kontaktuppgifter för kundtjänst och orderhantering som gäller från och med den 1 september 2023. Titlar som omfattas framgår av bifogad lista>>

eddy.se ab
Box 1310
621 24 Visby
www.bokorder.se. Telefon 0498-253900

LÄS MER OM FORNSALENS FÖRLAGS UTGIVNING >>

Jenny Westfält 

museichef, Gotlands Museum
jenny.westfalt@gotlandsmuseum.se
www.gotlandsmuseum.se                            
                                                         
Stephan Carlsson
eddy.se ab
stephan@eddy.se
www.eddy.se 

Gotlands Museum, Fornsalens förlag, ger ut litteratur inom museets olika ämnesområden, alltid med en koppling till Gotland. Betoningen ligger på kultur, natur, historia och arkeologi. eddy.se ab har sin bas i Visby och ansvarar sedan tidigare för marknadsföring och försäljning av utgivning från bland annat Nationalmuseum, Prins Eugens Waldemarsudde och Statens historiska museer. 

Ett tiotal böcker som fotograferats liggande på ett golv.

Fornsalens förlags filosofi är att ge ut böcker av hög kvalitet i allt från text till formgivning.


Om Gotlands Museum

Gotlands Museum tillgängliggör Gotlands konst, historia samt natur- och kulturarv för gotlänningar och besökare från hela världen. Museet drivs av Föreningen Gotlands fornvänner och består av det kulturhistoriska museet Fornsalen, Gotlands Konstmuseum, Visby ruiner samt museigårdarna Norrbys, Kattlunds och Petes. Varje år besöker drygt 350 000 personer något av museets besöksmål. Gotlands Museum erbjuder utställningar, skolpedagogisk verksamhet, seminarier, föreläsningar, visningar, vandringar med mera. Museet bedriver också uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och landskapsvård samt driver ett bokförlag, Fornsalens förlag, som bland annat ger ut årsboken Gotländskt arkiv.


Kontaktpersoner

Museichef
Jenny Westfält
Förlagsredaktör, Fornsalens förlag
Cathrin Emdén
Kommunikatör
Kerstin Klint