2018-12-13 07:00Pressmeddelanden

Gotlands Museum ger goGotland fortsatt ansvar för evenemang i Visby ruiner

Foto: Sara AppelgrenFoto: Sara Appelgren

De senaste fem åren har Gotlands Museum upplåtit uppdraget att tillgängliggöra Visby ruiner för evenemang och gruppbokningar till eventbolaget goGotland. Nu har avtalet förlängts med ytterligare fem år.

Visby ruiner förvaltas av Statens fastighetsverk, som avtalat nyttjanderätt med Gotlands Museum. En del i uppdraget är att boka och genomföra evenemang, som marknader, konferenser och mingel. De senaste fem åren har denna del av avtalet upplåtits till eventbolaget goGotland, medan museet har haft det antikvariska ansvaret samt sett till att regelverk efterföljs och att ruinerna hålls öppna för allmänheten under säsong. Efter en öppen annons om en entreprenör till ruinerna har avtalet med goGotland nu förnyats för de kommande fem åren.

– Det känns mycket bra att vi tillsammans med goGotland fortsätter att tillgängliggöra ruinerna i Visby och utveckla vårt samarbete.  goGotland har byggt upp en unik kännedom om hur man respekterar de känsliga miljöerna som ruinerna är och samtidigt lyckats tillgängliggöra ruinerna på nya och kreativa sätt, säger Susanne Thedéen, museichef på Gotlands Museum.

Under de fem år som goGotland har innehaft uppdraget har de utvecklat evenemangen i ruinerna och genom sin verksamhet bidragit till att över 200 000 personer årligen besöker ruinerna.

– Vi är förstås väldigt stolta och glada över det fortsatta förtroendet, säger Mattias Adman, VD på goGotland. Det är få förunnat att få arbeta med platser som denna, och vi får göra det varje dag. Vi är lyckligt lottade och tacksamma för det fina samarbete vi har skapat och fortsätter att bygga på framåt tillsammans med museet.

Framöver finns en hel del planer för att fortsätta utveckla Visby ruiner som besöksmål.

– Vi har till exempel precis sjösatt ett nytt bokningssystem där alla, 24 timmar om dygnet, kan gå in och se om just den ruin som är av intresse finns tillgänglig. Det känns viktigt att ta med sig världsarvet in i framtiden, fortsätter Mattias Adman.

Det förnyade avtalet mellan Gotlands Museum och goGotland gäller för tidsperioden 1 januari 2019–31 december 2023.

Kontaktpersoner

Susanne Thedéen
Museichef Gotlands Museum
0498-29 27 04
070-341 34 38
susanne.thedeen@gotlandsmuseum.se

Mattias Adman
VD goGotland
070-729 62 99
mattias@gogotland.se


Om Gotlands Museum

GOTLANDS MUSEUM är Gotlands kulturhistoriska Mecka och drivs av föreningen Gotlands fornvänner. Museet har en bred verksamhet med bland annat flera självständiga museer, där Fornsalen är länets kulturhistoriska flaggskepp och Gotlands Konstmuseum representerar samtida konst kombinerad med konsthantverk och design. Under Gotlands Museums paraply ingår också Visby ruiner och de tre museigårdarna Norrbys, Kattlunds och Petes. Gotlands Museum erbjuder utställningar, programverksamhet, skolpedagogisk verksamhet, seminarier, föreläsningar, visningar, vandringar med mera. Museet bedriver också uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och landskapsvård samt driver ett bokförlag, Fornsalens förlag, som bland annat ger ut årsboken Gotländskt Arkiv.