2021-04-07 06:00Pressmeddelanden

Gotlands Museum fortsätter samla in coronaberättelser

Under förra året inledde Gotlands Museum en insamling av gotlänningars berättade upplevelser av coronapandemin. Drygt ett år har passerat sedan pandemin blev en del av vår vardag och insamlingen av berättelser fortsätter nu med en uppdaterad enkät.

Runt 100 gotlänningar besvarade den tidigare enkät som har utgjort grund för insamlingen av material. Genom en uppdaterad enkät är förhoppningen att få en bild av upplevelsen av pandemin i dagsläget, när vi har levt med den under lång tid. De uppdaterade frågorna handlar bland annat om huruvida den andra vågens hårdare restriktioner har påverkat vardagen och om inställningen till att vaccinera sig.

Svaren från de båda enkäterna kommer att bevaras för framtiden i museets arkiv. Alla kan bidra med sin egen berättelse, både i text och bild. Materialet blir ett tidsdokument som ingår i museets samlingar och kan användas till utställningar, publikationer och forskning i framtiden.

Utöver enkäterna fördjupas dokumentationen genom personintervjuer med ett brett urval av gotlänningar och genom intervjuer på företag och arbetsplatser som påverkats negativt eller positivt av pandemin. I dokumentationen ingår också observationer och fotodokumentation på olika platser på ön samt insamling av föremål, artiklar och digitalt material, som kulturyttringar och språkbruk med anknytning till pandemin.

Här nås den uppdaterade enkäten


Om Gotlands Museum

Gotlands Museum tillgängliggör Gotlands konst, historia samt natur- och kulturarv för gotlänningar och besökare från hela världen. Museet drivs av Föreningen Gotlands fornvänner och består av det kulturhistoriska museet Fornsalen, Gotlands Konstmuseum, Visby ruiner samt museigårdarna Norrbys, Kattlunds och Petes. Varje år besöker drygt 350 000 personer något av museets besöksmål. Gotlands Museum erbjuder utställningar, skolpedagogisk verksamhet, seminarier, föreläsningar, visningar, vandringar med mera. Museet bedriver också uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och landskapsvård samt driver ett bokförlag, Fornsalens förlag, som bland annat ger ut årsboken Gotländskt arkiv.


Kontaktpersoner

Avdelningschef för Samlingar och Arkiv
Johanna Pietikäinen