2019-09-20 13:56Pressmeddelanden

Gotlands Museum fortsätter att lyfta angelägna samtidsfrågor

Foto: Elisabeth Ohlson WallinFoto: Elisabeth Ohlson Wallin

Är äldre människor en mossbelupen, vårdkrävande hög gnällspikar? Varför känner sig kvinnor tvungna att förändra sina kroppar för att leva upp till sociala koder? Två nya utställningar på Gotlands Museum, Årsrika och Shaper, ger sig i kast med de här frågorna.
 
Utställningen Årsrika är producerad av Annica Bergdahl Carlsson med bilder av Elisabeth Ohlson Wallin. I utställningen får besökarna möta 78- till 95-åringar med olika bakgrund och erfarenheter och från skilda delar av Sverige som berättar om livslust, sorg, kärlek, njutning och död. Om sin relation till kroppen, ensamheten och naturen. Och om vilka attityder de möter.

-Live today är min melodi. Jag kan vara heltokig i morgon. Jag försöker förgylla vardagen med ett glas punsch eller nystekta kantareller. Ingen grämelse här!, berättar Karin Dahlquist 92 år, en av de intervjuade.

Utställningen vill påverka och vidga den snäva bild av äldre människor som råder idag. I medieflödet kommer människor med många levda år bakom sig sällan till tals annat än som gamla, föredettingar och förbrukade. Ofta ses de snarare vara till besvär än som tillgång. Världshälsoorganisationen WHO konstaterar att Sverige och många andra höginkomstländer bedriver en systematisk åldersdiskriminering. Hur kunde det bli så här? 

-Varför är den här utställningen så viktig? Jo, därför att den är ett bidrag i den förändring av synen på människor, som levt högt upp i åldrarna, som är så nödvändig. Den kan ses som en del av den pågående, världsomfattande kampanj mot ålderism och åldersdiskriminering säger, Barbro Westerholm Riksdagsledamot Liberalerna.

I och med Årsrika fortsätter även Gotlands Museum sin samverkan med Region Gotland kring frågor som berör dagens gotlänningar.

-Region Gotland och Hälsofrämjande enheten är stolt samarbetspartner till Gotlands Museum i arbetet med Årsrika. Att vidga bilden av hur Årsrika personer är en resurs som tillför många viktiga kompetenser i samhället, är och kommer att bli en än större fråga för hela Region Gotland, säger Tove Öberg Verksamhetsledare Hälsofrämjande enheten Region Gotland.

Årsrika visas på Fornsalen 28 september– 16 februari 2010
Vernissage 28 september kl. 12.30
Kontaktperson Henrik Ramberg, tel 070 634 52 73

 

Shaper 
Lea Wächter, årets Westfalenstipendiat 2019, presenterar sina målningar och skisser efter en månads vistelse på Gotland. Utställningen berör våra sociala koder, hur vi lever ihop och beter oss i könsspecifika mönster. Namnet Shaper påminner om hur kvinnor omformar och förändrar sina kroppar för att uppnå accepterade ideal. Wächters målningar lyfter fram såväl det fysiska som det psykiska lidandet som jakten efter idealbilden innebär. Men hon klär lidandet i positiv färgskala. 

-Jag ser det som en reflektion över hur jakten efter det ideala livet alltid skall ske med ett leende hur stor smärtan än är, säger Henrik Ramberg utställningsproducent Gotlands Museum. 

Så här berättar konstnären själv om sina verk: 
-I tried to paint how much the body hurts, when you try to press the natural form in perfectly shaped Illusion of how the female body has to be. It’s also about the phenomenon, that the female body appears in public mostly in a sexualized, and crazy idealized way.

Shaper visas på Fornsalen 27 september–3 november 
Vernissage 27 september kl. 15.00
Kontaktperson Angelica Blomhage, tel  070 729 22 51

Välkommen på pressvisning fredagen den 27 september
kl. 10.00 på Fornsalen, Strandgatan 14, Visby

Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

Ur utställningen Årsrika.
Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

Ur utställningen Årsrika. Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

 

Ur utställningen Shaper.
Bild: Lea Wechter.

Ur utställningen Shaper. Bild: Lea Wechter.

 


Om Gotlands Museum

Gotlands Museum tillgängliggör Gotlands konst, historia samt natur- och kulturarv för gotlänningar och besökare från hela världen. Museet drivs av Föreningen Gotlands fornvänner och består av det kulturhistoriska museet Fornsalen, Gotlands Konstmuseum, Visby ruiner samt museigårdarna Norrbys, Kattlunds och Petes. Varje år besöker drygt 350 000 personer något av museets besöksmål. Gotlands Museum erbjuder utställningar, skolpedagogisk verksamhet, seminarier, föreläsningar, visningar, vandringar med mera. Museet bedriver också uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och landskapsvård samt driver ett bokförlag, Fornsalens förlag, som bland annat ger ut årsboken Gotländskt arkiv.


Kontaktpersoner

Verksamhetsansvarig Gotlands Konstmuseum
Angelica Blomhage