2019-09-12 09:25Pressmeddelanden

Gotlands Konstmuseum – byggnaden stängs

Konstmuseet i Visby stänger från och med fjärde november. Anledningen är att byggnaden inte har ett tillfredsställande klimat för konstutställningar och det saknas resurser för att åtgärda bristerna.

I december 2018 meddelade Gotlands Museum att basutställningarna på Konstmuseet skulle stängas från och med februari 2019. Den äldre konsten visade då påverkan och behövde ses över. Konserveringsåtgärder har sedan dess pågått för att säkerställa att museets konstverk bevaras för kommande generationer.

Samtidigt startade ett utredningsarbete kring ändamålsenliga lokaler för konstverksamheten. I väntan på resultatet av denna utredning stänger Gotlands Museum nu byggnaden. Diskussioner om möjliga scenarier, inklusive finansieringsfrågor, förs i dialog med Region Gotland.

Ett tillfredsställande klimat är inte bara viktigt för museets konstsamling, utan också en förutsättning för att få låna in konstverk och föremål från andra museer, institutioner och konstnärer. Konstverksamheten tvingas därför på obestämbar tid flytta och bedrivas på annat sätt i museets övriga lokaler och i samarbete med andra aktörer.

De ekonomiska förutsättningarna för länsmuseer i Sverige har under många år varit orimlig, vilket Länsmuseernas samarbetsråd har kommunicerat i flera artiklar och upprop. Igår (2019-09-11) sändes ett nödrop ut till kulturdepartementet. Utebliven kompensation för inflation och löneutveckling gör nu att mer än vart tredje länsmuseum minskar antalet anställda under 2020. Risken är också att museernas samlingar av historiska föremål och byggnader inte får den vård och det skydd som krävs, varnar Länsmuseerna för.


Om Gotlands Museum

Gotlands Museum tillgängliggör Gotlands konst, historia samt natur- och kulturarv för gotlänningar och besökare från hela världen. Museet drivs av Föreningen Gotlands fornvänner och består av det kulturhistoriska museet Fornsalen, Gotlands Konstmuseum, Visby ruiner samt museigårdarna Norrbys, Kattlunds och Petes. Varje år besöker drygt 350 000 personer något av museets besöksmål. Gotlands Museum erbjuder utställningar, skolpedagogisk verksamhet, seminarier, föreläsningar, visningar, vandringar med mera. Museet bedriver också uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och landskapsvård samt driver ett bokförlag, Fornsalens förlag, som bland annat ger ut årsboken Gotländskt arkiv.