2022-09-05 08:19Pressmeddelanden

Gotland Stories samtalsserie: Jonna Hägg möter Karolina Sundblad

Jonna Häggs verk Ain, som visas i Gotlands Konstmuseums utställning Gotland Stories, består av pulveriserat barr av enebuskar. Jonna Häggs verk Ain, som visas i Gotlands Konstmuseums utställning Gotland Stories, består av pulveriserat barr av enebuskar.

Konstnären Jonna Hägg samtalar med Karolina Sundblad från länsstyrelsen om klimatförändringar i Gotland Stories samtalsserie. 

På fredag den 9 september möts konstnären Jonna Hägg och Karolina Sundblad från länsstyrelsen i ett samtal på Fornsalen.

I samtalsserien bjuder medverkande konstnärer i grupputställningen Gotland Stories in varsin gäst för ett samtal. Den här gången möter konstnären Jonna Hägg Karolina Sundblad, förvaltare av skyddad natur på Länsstyrelsen Gotland, i ett samtal om natur, klimatförändringar och konst.

Jonna Häggs verk Ain, som visas i Gotlands Konstmuseums utställning Gotland Stories, består av pulveriserat barr av enebuskar som torkade ut under den heta sommaren 2018. 
Tid och plats: 9/9 klockan 16 på Fornsalen.

Fakta om Gotland Stories: 
Gotland Stories, är ett projekt i regi av Gotlands Konstmuseum som vidgar och diskuterar bilden av Gotland. Projektet innefattar en grupputställning på Fornsalen samt mindre utställningar, konstverk och program på olika platser, i olika rumsligheter perioden juni-december 2022. Projektet har fått medel från Region Gotland.


Om Gotlands Museum

Gotlands Museum tillgängliggör Gotlands konst, historia samt natur- och kulturarv för gotlänningar och besökare från hela världen. Museet drivs av Föreningen Gotlands fornvänner och består av det kulturhistoriska museet Fornsalen, Gotlands Konstmuseum, Visby ruiner samt museigårdarna Norrbys, Kattlunds och Petes. Varje år besöker drygt 350 000 personer något av museets besöksmål. Gotlands Museum erbjuder utställningar, skolpedagogisk verksamhet, seminarier, föreläsningar, visningar, vandringar med mera. Museet bedriver också uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och landskapsvård samt driver ett bokförlag, Fornsalens förlag, som bland annat ger ut årsboken Gotländskt arkiv.


Kontaktpersoner

Verksamhetsansvarig Gotlands Konstmuseum
Angelica Blomhage
Konstkonsulent
Armin Scholler
Kommunikatör
Kerstin Klint