2022-08-24 06:20Pressmeddelanden

Gotland Konstmuseum gästar öns ankomsthallar

NICOLA GODMAN Kom till Havsfrun (stillbild ur video) 2022. NICOLA GODMAN Kom till Havsfrun (stillbild ur video) 2022.

Som en del av Gotlands Konstmuseums projekt Gotland Stories, presenterar Nicola Godman ett videoverk på hamnterminalen och på flygplatsen. 

Konstnären Nicola Godman presenterar sitt videoverk Kom till Havsfrun på regionens monitorer i ankomsthallarna på hamnterminalen och flygplatsen i Visby samt på Turistbyrån. Verket, som är en del av Gotlands Konstmuseums projekt Gotland Stories, är helt nyproducerat och specifikt skapat för att visas på dessa platser och i detta sammanhang.

Människor som anländer till Visby möter svarta tv-monitorer med texten Välkommen till livet på ön. Här ronderar tysta videoklipp om det ljuva livet på Gotland och information om att spara vatten och hur sjukvård vid behov kan sökas.

Nicola Godmans videoverk Kom till Havsfrun HD Video (1:30 min) inleds med en vacker strandbild från ovan och kanske är det ännu ett marknadsföringsklipp. Ordet Kom ses ifyllt av vatten och kameran rör sig mot havet. Havsfrun, skriver folklivsforskaren Ulf Palmenfelt, “kan kanske också ses som en sinnebild för havet: ibland förföriskt lockande och ibland obarmhärtigt livshotande.”

I en kort film undersöker Nicola Godman den lockande och sensuella karaktär av landskapsbilder som ofta syns i marknadsföring och film, och använder sig av rörlig bild från bildbanker som hon kombinerar med text. I videon möts vi av förföriska bilder av havet, där det romantiskt lockande får en farlig vändning.
Videoverket visas perioden 26/8–6/11 2022.

Bakgrund "Gotland Stories Ankomsthallen": 
Kom till Havsfrun av Nicola Godman ingår i projektet Gotland Stories, i regi av Gotlands Konstmuseum som vill vidga, utmana och leka med den schablonartade och förenklade bilden av Gotland. Projektet innefattar konstverk, utställningar och program på olika platser och i olika rumsligheter på Gotland under 2022. Projektet har fått stöd av Region Gotland. 

Konstnären Nicola Godman är född 1989 i Rute, Gotland och idag baserad i Stockholm. Genom sitt konstnärskap undersöker hon plats och identitet utifrån olika positioner och perspektiv. Hennes verk innehåller ofta berättande inslag och kombinerar utgångspunkter som nutid och dåtid, lokalt och globalt, dokumentärt och fiktivt. Godman arbetar främst med fotografi, video, ljud, text och installation. Godman medverkar även i Gotland Stories, grupputställningen som visas på Fornsalen. Där visar hon videoverken The Spirit, The Lamp & The Permanent Inhabitant samt The Girl in the House to your Left.

För mer info kontakta:
Angelica Blomhage, projektansvarig Goland Stories och verksamhetsansvarig för Gotlands Konstmuseum, telefon: 0498–292776, e-post: angelica.blomhage@gotlandsmuseum.se

NICOLA GODMAN Kom till Havsfrun (stillbild ur video) 2022

NICOLA GODMAN Kom till Havsfrun (stillbild ur video) 2022

NICOLA GODMAN Kom till Havsfrun (stillbild ur video) 2022

 

 


Om Gotlands Museum

Gotlands Museum tillgängliggör Gotlands konst, historia samt natur- och kulturarv för gotlänningar och besökare från hela världen. Museet drivs av Föreningen Gotlands fornvänner och består av det kulturhistoriska museet Fornsalen, Gotlands Konstmuseum, Visby ruiner samt museigårdarna Norrbys, Kattlunds och Petes. Varje år besöker drygt 350 000 personer något av museets besöksmål. Gotlands Museum erbjuder utställningar, skolpedagogisk verksamhet, seminarier, föreläsningar, visningar, vandringar med mera. Museet bedriver också uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och landskapsvård samt driver ett bokförlag, Fornsalens förlag, som bland annat ger ut årsboken Gotländskt arkiv.


Kontaktpersoner

Verksamhetsansvarig Gotlands Konstmuseum
Angelica Blomhage
Kommunikatör
Kerstin Klint