2021-05-03 06:35Pressmeddelanden

Foto- och textileleverna intar Fornsalen med nya utställningar!

Pressbilder från Textillinjen (till höger) och Fotolinjen (till vänster).Pressbilder från Textillinjen (till höger) och Fotolinjen (till vänster).

Nu är det vår och dags för fotolinjen och textillinjen på Gotlands Folkhögskola att visa sina årliga slututställningar. Detta år har de arbetat med tematiken mänskligt beteende respektive kontrastverkan. Utställningarna presenteras som en del av Gotlands Konstmuseums utställningsprogram och visas på Fornsalen 8–23 maj.

Utställningarna kan även ses digitalt på fototextilhemse.com/ från 8 maj. På nätet kan du se både de textila och fotografiska verken samt lyssna till en kort presentation där varje foto/textil elev berättar om sina arbeten. För museets besökare finns vid varje verk en QR-kod som du med hjälp av din smartphone kan ta dig in på sidan och också komma åt presentationerna och texterna kring verken.

Mänskligt beteende, Fotolinjen 

Vad är egentligen mänskligt beteende och vad betyder det att vara människa? Detta är frågor som vi på Fotolinjen Hemse undersöker i årets slututställning med titeln Mänskligt beteende. Verken tar upp det innersta och det yttersta som kretsar i och runt mänskligheten: kropp, själ, tanke, utseende, känsla, samhälle och allt det lilla i vardagen som blir stort – om hur allt hänger ihop och formar oss till de vi är, vilka vi tror andra är och till de vi önskar att vara. Minnen drypande av nostalgi, gömda fördomar som envist lurpassar, tankemönster som sargar, glädje som berikar. Allt detta och lite till kommer att stå öppet för beskådning. Författaren Stig Johansson sa en gång “Den mest förvirrande uppmaning man kan få är att uppföra sig som folk.” – det är ju en intressant uppmaning med utrymme för tolkning.

Fotolinjen Hemse är en ettårig yrkesförberedande linje vid Gotlands Folkhögskola. Under året som gått har deltagarna fått fördjupa sig i olika fotografiska tekniker och tillvägagångssätt och jobbat med allt ifrån konstnärligt gestaltande till dokumentära bildserier.

Som natt och dag, Textillinjen

Inför utställningen Som natt och dag har textillinjen arbetat kring temat kontraster. Det kan handla om motsatser, skillnader och om att bryta av. Det kan vara det voluminösa som möter det nätta, något nytt som speglas i det gamla, något flyktigt, ogripbart som träffar det konkreta. Det kan vara högst individuellt och väldigt personligt förstås. Välkommen till vår utställning med textila tekniker och unika uttrycksformer. Som natt och dag och den gräns som skiljer dem åt.

Textillinjen är en ettårig utbildning vid Gotlands folkhögskola. Under året som gått har deltagarna fått fördjupa sig i olika textila tekniker, skapat personliga textilier från idé till färdig produkt och genom arbetsprocessen utvecklat sitt eget formspråk.

 

Välkommen att kontakta oss! 

Förboka en personlig tid torsdagen 6 maj mellan kl. 9 och 11 så visar vi utställningarna. 

Tove Sjögren, linjeledare Fotolinjen   
Email: tove.sjogren@gotland.se 
Tel: 070 3540409 

Karin Seigerlund, linjeledare Textillinjen  
Telefon: 073 765 86 88 
E-post: karin.seigerlund@gotland.se 

Angelica Blomhage, verksamhetsansvarig Gotlands Konstmuseum  
Telefon: 070 7292251 
E-post: angelica.blomhage@gotlandsmuseum.se 


Om Gotlands Museum

Gotlands Museum tillgängliggör Gotlands konst, historia samt natur- och kulturarv för gotlänningar och besökare från hela världen. Museet drivs av Föreningen Gotlands fornvänner och består av det kulturhistoriska museet Fornsalen, Gotlands Konstmuseum, Visby ruiner samt museigårdarna Norrbys, Kattlunds och Petes. Varje år besöker drygt 350 000 personer något av museets besöksmål. Gotlands Museum erbjuder utställningar, skolpedagogisk verksamhet, seminarier, föreläsningar, visningar, vandringar med mera. Museet bedriver också uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och landskapsvård samt driver ett bokförlag, Fornsalens förlag, som bland annat ger ut årsboken Gotländskt arkiv.