2022-09-13 06:02Pressmeddelanden

Förstudie om ändamålsenliga lokaler för Konstmuseet är klar

Förstudien om ändamålsenliga lokaler för Gotlands Konstmuseum pekar på fördelarna med att vara kvar i befintliga lokaler på S:t Hansgatan i Visby. Foto: Gotlands MuseumFörstudien om ändamålsenliga lokaler för Gotlands Konstmuseum pekar på fördelarna med att vara kvar i befintliga lokaler på S:t Hansgatan i Visby. Foto: Gotlands Museum

Nu är förstudien om ändamålsenliga lokaler för Gotlands Konstmuseum klar. Den har landat i fördelarna med att vara kvar i befintliga lokaler på S:t Hansgatan i Visby. Konstmuseet är i sig en fantastisk byggnad”, säger en av utredarna.

Förstudien om ändamålsenliga och klimatanpassade lokaler för Gotlands Konstmuseum har genomförts, med Christian Hegardt, arkitekt vid Sweco, som ansvarig utredare. Förstudiens syfte har varit att göra ett vägval gällande de två scenarier som funnits – att vara kvar i befintliga lokaler på S:t Hansgatan eller hitta en annan central placering i Visby.

Fördelar att vara kvar
Nu är förstudien klar och den pekar på att fördelarna med att vara kvar i befintliga lokaler överväger alternativet om en annan placering i Visby. Utifrån förutsättningen att byggnaden moderniseras, både funktionsmässigt och klimattekniskt, finns det uppenbara fördelar, förklarar Christian Hegardt, Sweco. Utredningen har också visat att alternativet för en nylokalisering är högst osäkert både vad gäller kostnad och tidshorisont.

– Byggnaden är väldigt publikt och centralt lokaliserad med närhet till Fornsalen. Konstmuseet är i sig en fantastisk byggnad med vackra rum som i grunden också är ändamålsenliga för syftet att visa och ställa ut konst. Vi tror att en ombyggnation i samspel med kulturvärdena i byggnaden och på platsen ännu bättre kan lyfta fram dess kvaliteter, säger Christian Hegardt.

Nästa steg
Gotlands Museum kommer att göra en fördjupad utredning, som innebär att ta fram en så kallad programhandling för byggnaden och de tillägg som föreslås i förstudien. Gotlands Museum har ansökt om extra medel från Region Gotland för den fortsatta processen. Regionen bidrog med hälften av finansieringen till förstudien.

Jenny Westfält, chef på Gotlands Museum, ser framemot att ta nästa steg i processen:
–  Förstudien har på ett mycket bra sätt lyckats tillgodose de behov och önskemål som både vi på museet har och även det som framförts av experter, konstnärer och företrädare för andra konstorganisationer som ingått i referensgruppen.

– Vi ser nu fram emot att ta nästa steg i utredningen som är ett led i att nå målet om ett modernt och ändamålsenligt konstmuseum i Visby, som den naturliga och välkommande mötesplatsen för alla med intresse för konst och form.

Lånar ut lokalerna
I december fick Gotlands Museum godkänt av regionstyrelsen att under 2022, få hyra ut eller låna ut lokalerna på S:t Hansgatan i Visby. Under året kommer ett tiotal konst- och kulturaktörer ha lånat lokalerna. Då nästa fas av utredningsarbetet kommer pågå även under 2023, har Gotlands Museum ställt frågan till Region Gotland om att få fortsätta låna ut konstmuseets ordinarie lokaler under kommande år.

LÄNK: HÄR HITTAR DU LÄNK TILL FÖRSTUDIEN. 

För frågor
Jenny Westfält, chef Gotlands Museum, 070-399 00 99
Christian Hegardt, arkitekt Sweco, 072-177 61 31

Idéskiss Gotlands Konstmuseum

Idéskiss Gotlands Konstmuseum

 


Om Gotlands Museum

Gotlands Museum tillgängliggör Gotlands konst, historia samt natur- och kulturarv för gotlänningar och besökare från hela världen. Museet drivs av Föreningen Gotlands fornvänner och består av det kulturhistoriska museet Fornsalen, Gotlands Konstmuseum, Visby ruiner samt museigårdarna Norrbys, Kattlunds och Petes. Varje år besöker drygt 350 000 personer något av museets besöksmål. Gotlands Museum erbjuder utställningar, skolpedagogisk verksamhet, seminarier, föreläsningar, visningar, vandringar med mera. Museet bedriver också uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och landskapsvård samt driver ett bokförlag, Fornsalens förlag, som bland annat ger ut årsboken Gotländskt arkiv.


Kontaktpersoner

Museichef
Jenny Westfält
Kommunikatör
Kerstin Klint