2019-02-20 12:46Pressmeddelanden

Föreläsning om Stora torget från stenålder till idag

På söndag den 24 februari kl 14.00 kommer Gotlands Museum hålla en lite annorlunda föreläsning om Stora torget i Visby. Tanken är att olika kunskaper på museet ska mötas i en panelgrupp för att berätta om torgets historia och nutid.

Gotlands Museums arkeolog Per Widerström kommer tillsammans med programansvarige Lars Kruthof att berätta om arkeologin och historien kring Stora torget. Det börjar redan i stenålder via medeltida rådhus till schavotten och otäcka straffmetoder.

Marika Bogren som är chef för museets samlingar kommer tillsammans med konservator Susanna Barros att berätta om den nykonserverade målningen Stora torget målad på 1880-talet av Johan Ericson. Slutligen kommer byggnadsantikvarie Sandra Såger att berätta om torgets utformning idag.

För mer information
Lars Kruthof, programansvarig 
Tel 0498-29 27 13


Om Gotlands Museum

Gotlands Museum tillgängliggör Gotlands konst, historia samt natur- och kulturarv för gotlänningar och besökare från hela världen. Museet drivs av Föreningen Gotlands fornvänner och består av det kulturhistoriska museet Fornsalen, Gotlands Konstmuseum, Visby ruiner samt museigårdarna Norrbys, Kattlunds och Petes. Varje år besöker drygt 350 000 personer något av museets besöksmål. Gotlands Museum erbjuder utställningar, skolpedagogisk verksamhet, seminarier, föreläsningar, visningar, vandringar med mera. Museet bedriver också uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och landskapsvård samt driver ett bokförlag, Fornsalens förlag, som bland annat ger ut årsboken Gotländskt arkiv.