2020-01-13 15:10Pressmeddelanden

Föreläsning: Innan Tupperware

MatäskaMatäska

Gotlands museums årsbok Gotländskt arkiv hade år 2019 temat Gotländska mattraditioner. Olika författare berättar i sina artiklar om traditionerna och matens historia på ön. En av artiklarna är skriven av Lars Kruthof och handlar och maten och språket. Artikeln syftar till att ge ny information om ämnet genom att titta på språket och orden som handlar om mat. 

Lars berättar: ”I arbetet med artikeln fann jag många ord som beskrev olika kärl och föremål som är kopplade till mat. I Gotlands Museums museimagasin finns många spännande exempel på sådana föremål. Smyrkaularkytfat, skaidar, matäskar och så vidare. Favoritordet är fiskaskluk, ett ord som känns som en tungvrickare likt sex laxar i en laxask. Prova att säg fiskaskluk 5 gånger snabbt efter varandra så får ni se”.

På söndag den 19/1 kl 14 visar och berättar Lars tillsammans med Slöjd- och formkonsulent Frode Falkenhaug om dessa spännande föremål. Frode kan med sin stora hantverkskunskap berätta om hur föremålen tillverkades och varför de ser ut som de gör. Lars berättar hur föremålen använts. Platsen är Gamla residenset i Visby.

För mer information kontakta
Lars Kruthof, Programansvarig pedagog
Tel 0498-29 27 13
lars.kruthof@gotlandsmuseum.se


Om Gotlands Museum

Gotlands Museum tillgängliggör Gotlands konst, historia samt natur- och kulturarv för gotlänningar och besökare från hela världen. Museet drivs av Föreningen Gotlands fornvänner och består av det kulturhistoriska museet Fornsalen, Gotlands Konstmuseum, Visby ruiner samt museigårdarna Norrbys, Kattlunds och Petes. Varje år besöker drygt 350 000 personer något av museets besöksmål. Gotlands Museum erbjuder utställningar, skolpedagogisk verksamhet, seminarier, föreläsningar, visningar, vandringar med mera. Museet bedriver också uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och landskapsvård samt driver ett bokförlag, Fornsalens förlag, som bland annat ger ut årsboken Gotländskt arkiv.


Kontaktpersoner

Programansvarig
Lars Kruthof