2022-04-11 08:01Pressmeddelanden

Flottan 500 år: "Föredrag med gotlandskopplingar"

Claes-Göran Dahl, Örlogskapten emeritus, och redaktör för bokverket ”Vår marin 500 år", ger ett föredrag i Sävesalen den 19 april. Foto. PrivatClaes-Göran Dahl, Örlogskapten emeritus, och redaktör för bokverket ”Vår marin 500 år", ger ett föredrag i Sävesalen den 19 april. Foto. Privat

För 500 år sedan föddes den svenska flottan. Den 19 april bjuds det på en föreläsning i kåserande och lättsam form om marinens spännande historia.

Den 19 april uppmärksammas att den svenska marinen fyller 500 år. Bakom föredraget i Sävesalen på Gotlands Museum står Claes-Göran Dahl, Örlogskapten emeritus, och redaktör för bokverket ”Vår marin 500 år”. Boken om marinens historia är en viktig del av jubileumsåret.

Med kåserier och filmvisning, historier och nedslag i loggböckerna, ger han en tidsresa genom det svenska sjöförsvarets 500-åriga historia.

År 1522 köpte Gustav Vasa in tio bestyckade koggar från Lübeck som var den ledande staden i Hansan. Därmed var den svenska marinen född.

Freden i Roskilde, flottans glansperiod under Gustav lll:s tid fram till dagens u-båtar och korvetter och marinens mångsidiga verksamhet, nedrustningen efter Berlinmurens fall, och den kraftiga marina upprustning i Östersjön kommer att beröras av Claes-Göran Dahl under kvällen.

– Jubileumsföredraget kommer att ges i kåserande och lättsam form om nedslag i flottans historia med några gotlandskopplingar, berättar Lars Danielson, reservofficer i flottan och jubileumsansvarig för "Marinen 500 år" i Flottans Män på Gotland. 

Föredraget hålls klockan 19:00 tisdagen den 19 april i Sävesalen. Det är gratis entré med begränsat antal platser. (100 sittplatser). Arrangör är Flottans Män på Gotland tillsammans med Gotlands Museum, med stöd från Gotlands Försvarsförening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Om Gotlands Museum

Gotlands Museum tillgängliggör Gotlands konst, historia samt natur- och kulturarv för gotlänningar och besökare från hela världen. Museet drivs av Föreningen Gotlands fornvänner och består av det kulturhistoriska museet Fornsalen, Gotlands Konstmuseum, Visby ruiner samt museigårdarna Norrbys, Kattlunds och Petes. Varje år besöker drygt 350 000 personer något av museets besöksmål. Gotlands Museum erbjuder utställningar, skolpedagogisk verksamhet, seminarier, föreläsningar, visningar, vandringar med mera. Museet bedriver också uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och landskapsvård samt driver ett bokförlag, Fornsalens förlag, som bland annat ger ut årsboken Gotländskt arkiv.


Kontaktpersoner

Programansvarig
Lars Kruthof
Kommunikatör
Kerstin Klint