2020-01-21 07:53Pressmeddelanden

Elektroakustisk musik och ljudinstallationer på Gotlands Museum

I helgen välkomnas publiken till festivalen FRST för att lyssna till elektroakustisk musik skapad i Tonsättarnas Hus i Visby. En varierad blandning av nästa generations tonsättare och etablerade internationellt verksamma tonsättare. I år presenteras hela programmet på Fornsalen där FRST kommer att klinga i Bildstenshallen och i Sävesalen.

I Sävesalen kommer Audiorama från Stockholm att montera upp sin stora multihögtalarrigg. Åhörarna kommer att omslutas av musiken som strömmar ur högtalare utplacerade runt lyssnarplatserna. I Bildstenshallen finns små högtalare utplacerade bland bildstenarna där de studerande på Gotlands Tonsättarskola kommer att presentera sina elektronmusikaliska verk.

FRST är ett återkommande samarbete mellan Gotlands Museum, Gotlands Tonsättarskola, Visby Internationella Tonsättarcentrum och Audiorama från Stockholm. FRST pågår 25–26 januari, kl 12–16 båda dagarna. 
Se bifogat program.

Kontaktpersoner: 
Angelica Blomhage, Gotlands Museum
Tel 0498-29 27 76
Email: angelica.blomhage@gotlandsmuseum.se

Sten Melin, Tonsättarcentrum
Tel: 0722 450 118
Email: sten@vicc.se

Erik Peters, Tonsättarskolan
Email: erik.peters@telia.com


Om Gotlands Museum

Gotlands Museum tillgängliggör Gotlands konst, historia samt natur- och kulturarv för gotlänningar och besökare från hela världen. Museet drivs av Föreningen Gotlands fornvänner och består av det kulturhistoriska museet Fornsalen, Gotlands Konstmuseum, Visby ruiner samt museigårdarna Norrbys, Kattlunds och Petes. Varje år besöker drygt 350 000 personer något av museets besöksmål. Gotlands Museum erbjuder utställningar, skolpedagogisk verksamhet, seminarier, föreläsningar, visningar, vandringar med mera. Museet bedriver också uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och landskapsvård samt driver ett bokförlag, Fornsalens förlag, som bland annat ger ut årsboken Gotländskt arkiv.


Kontaktpersoner

Verksamhetsansvarig Gotlands Konstmuseum
Angelica Blomhage

Related media