2019-01-22 07:00Pressmeddelanden

Elektroakustisk musik, hörspel och ljudinstallationer på Gotlands Museum

I helgen 2627 januari pågår FRST i Visby. FRST är en festival med elektroakustisk musik som arrangeras av Gotlands Tonsättarskola och Visby Internationella Tonsättarcentrum i samarbete med Gotlands Museum och Audiorama, Stockholm. 

Under festivalen presenteras ljudverk av professionella tonsättare från hela världen och kompositionsstuderande i Visby. Under flera år har Gotlands konstmuseum varit platsen för festivalen, där konsten och musiken har samspelat och skapat spännande möten och kontraster. I år utökar evenemanget till att pågå även i Bildstenshallen på Fornsalen där ljudinstallationer av studenter från Gotlands Tonsättarskola kommer att presenteras.

Alla verk är komponerade just för Bildstenshallen och presenteras nu för första gången. Som besökare och lyssnare kan du komma och gå som du vill medan verken spelas.

Det känns roligt att festivalen utvecklas och tar nya vägar. Det blir intressant att uppleva elevernas platsspecifika verk och se hur rummet kan förändras med hjälp av ljudsättning, säger konstmuseets Angelica Blomhage, som är samordnare för evenemanget på Gotlands Museum.

Hela helgens program finns för nerladdning här.


Om Gotlands Museum

Gotlands Museum tillgängliggör Gotlands konst, historia samt natur- och kulturarv för gotlänningar och besökare från hela världen. Museet drivs av Föreningen Gotlands fornvänner och består av det kulturhistoriska museet Fornsalen, Gotlands Konstmuseum, Visby ruiner samt museigårdarna Norrbys, Kattlunds och Petes. Varje år besöker drygt 350 000 personer något av museets besöksmål. Gotlands Museum erbjuder utställningar, skolpedagogisk verksamhet, seminarier, föreläsningar, visningar, vandringar med mera. Museet bedriver också uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och landskapsvård samt driver ett bokförlag, Fornsalens förlag, som bland annat ger ut årsboken Gotländskt arkiv.


Kontaktpersoner

Verksamhetsansvarig Gotlands Konstmuseum
Angelica Blomhage