2023-02-20 12:14Pressmeddelanden

E-metabolism: Pressvisning 23/2 klockan 14.00 

Medlemmarna i Andra formen har fiskat upp e-skotrar ur Malmös kanaler. Skrotet har designats om till nya produkter Medlemmarna i Andra formen har fiskat upp e-skotrar ur Malmös kanaler. Skrotet har designats om till nya produkter

Medlemmarna i Andra formen har fiskat upp e-skotrar ur Malmös kanaler. Skrotet har designats om till nya produkter som utmynnat i utställningen E-metabolism som visas på Fornsalen. Utställningen belyser ett problem som finns överallt”.  

I projektet E-metabolism ville medlemmarna i det skånska designkollektivet Andra formen undersöka fenomenet e-skotrar. Genom att lyfta upp skotern ur kanalens djup visar kreatörerna på dess möjligheter att sättas i nya sammanhang även efter att den slutat susa fram på Malmös gator. Till sin hjälp har de dykare från den ideella föreningen Leva Livet som dyker i Malmös kanaler på fritiden och som genom åren hämtat upp ett svindlande antal skotrar ur djupet. 

Andra formens ambition är att återinföra skotrarna i ett mer hållbart kretslopp och hjälpa naturen genom att ta vara på och återvinna de delar som annars riskerar att skada miljön. Christian Svensson, slöjdare och medlem i Andra formen, ser framemot att utställningen visas utanför Malmö.  
Utställningen belyser ett problem som finns överallt. Att företag skapar produkter och tjänster utan att till fullo förstå hur dessa kommer att användas, och vem som bär ansvaret när de brukas på ett felaktigt vis. Med E-metabolism vill vi visa på vikten av att redan från början tänka cirkulärt. 

Till utställningen kopplas en workshopserie i samarbete med Fenix Ungkulturhus. Deltagare mellan 13–25 år bjuds in till samskapande utifrån avfall såsom havsplast, stålskrot och skräp från den egna källsorteringen. Varje workshop leds av en professionell formutövare med expertkompetens inom sin teknik och material.  Först ut blir Christian Svensson med flätning av burkar och askar utifrån returmaterial som PET-plast och kartong. 

Regionala Slöjd- och Formutvecklare Annica Doms vid Gotlands Museum berättar:
–  Att skapa utifrån det som redan finns är en grundläggande del i hållbar utveckling, men hur detta konkret ska göras är det få som har svaret på. Vår förhoppning är att utställning och workshops ska inspirera till återbruk genom design och ge en känsla av egenmakt. Att själv kunna påverka, till de ungdomar som deltar. 

Utställningen invigs den 25 februari klockan 13 och visas till och med 7 juni 2023 på Fornsalen.  

Välkommen på pressvisning torsdagen den 23 februari klockan 14.00 på Fornsalen. 
Anmälan till Annica Doms, slöjd- och formutvecklare,  eller Kerstin Klint, kommunikatör.  Varmt välkommen! 

annica.doms@gotlandsmuseum.se eller kerstin.klint@gotlandsmuseum.se  
 

Medlemmarna i Andra formen har fiskat upp e-skotrar ur Malmös kanaler. Skrotet har designats om till nya produkter

Medlemmarna i Andra formen har fiskat upp e-skotrar ur Malmös kanaler.
Skrotet har designats om till nya produkter


Om Gotlands Museum

Gotlands Museum tillgängliggör Gotlands konst, historia samt natur- och kulturarv för gotlänningar och besökare från hela världen. Museet drivs av Föreningen Gotlands fornvänner och består av det kulturhistoriska museet Fornsalen, Gotlands Konstmuseum, Visby ruiner samt museigårdarna Norrbys, Kattlunds och Petes. Varje år besöker drygt 350 000 personer något av museets besöksmål. Gotlands Museum erbjuder utställningar, skolpedagogisk verksamhet, seminarier, föreläsningar, visningar, vandringar med mera. Museet bedriver också uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och landskapsvård samt driver ett bokförlag, Fornsalens förlag, som bland annat ger ut årsboken Gotländskt arkiv.


Kontaktpersoner

Kommunikatör
Kerstin Klint
Slöjd- och formutvecklare
Annica Doms