2023-09-07 08:34Pressmeddelanden

De genomför nya undersökningar vid S/S Hansa

En svartvit bild på en gotlandsbåt, som fotograferats runt 1900-talets början. Båten ligger vid kaj i Visby. S/S Hansa vid kaj i Visby. Fotat runt 1899–1910. Foto: Sjöhistoriska museets arkiv. Public Domain Mark (PDM).

Gotlänningarna Jacob Ringbom och Lars Kruthof har ägnat tio års forskning kring Hansakatastrofen. Mellan den 11 och 15 september 2023 genomför de tillsammans med stiftelsen Voice of the Ocean undersökningar vid vraket. Målet är att hitta ytterligare pusselbitar kring Hansas förlisning. ”Det finns fortfarande eventuella svar på Hansas gåta”.  

För cirka tio år sedan startade Jacob Ringbom och Lars Kruthof sin forskning kring S/S Hansa. Fartygskatastrofen inträffade den 24 november 1944 när fartyget träffades av en sovjetisk torped och sammanlagt 84 människor omkom.
”Det började med en föreläsning på dagen för 70-årsminnet, som handlade om katastrofen och om människorna ombord. Arbetet ledde till att intresset ökade, och vi tog beslutet att skriva en bok om Hansakatastrofen och om människorna på Hansa”, berättar Lars Kruthof, som till vardags arbetar som programansvarig på Gotlands Museum.
Boken om Hansa kommer att ges ut av Fornsalens förlag i början av 2024.

Under arbetet med bokpublikationen inleddes ett samarbete med stiftelsen VOTO, Voice of the Ocean. Gruppen bakom stiftelsen har i över trettio år ägnat sig åt att utforska och dokumentera undervattensvärlden, och har tidigare bland annat hittat den försvunna DC:3-an år 2003. Genom samarbetet uppkom tanken på att skapa en museiutställning om Hansakatastrofen som visas från och med sommaren 2024 på Gotlands Museum.

Utställningen kommer dels att bygga på Jacob Ringbom och Lars Kruthofs forskning, dels på de nya bottenundersökningarna på vrakplatsen som utförs av stiftelsen Voice of the Ocean i september 2023, med hjälp av undervattensfarkoster. 
”Det finns fortfarande eventuella svar på Hansas gåta som kan hittas vid dessa undersökningar. Vi har varit i kontakt med anhöriga som visat ett stort intresse för att hitta några av de sista pusselbitarna. De anhöriga som vill, har dessutom möjlighet att skicka med blommor som vi sprider i havet på onsdagen”, berättar Lars Kruthof.

Just den etiska aspekten kring undersökningarna och att närma sig Hansa med värdighet är oerhört viktig, poängterar stiftelsen Voice of the Ocean och representanter från Gotlands Museum. Instrumenten som används vid undersökningen kommer inte att vidröra vraket eller löst liggande lämningar intill eller på Hansa, och inga föremål kommer att bärgas från vrakplatsen. Den del av undersökningen som innefattar videoinspelning och fotografering kommer inte att publicera bilder av eventuella kvarlevor.
”Vi närmar oss Hansa med den respekt som en vrakplats med förolyckade människor kräver. Undersökningen är medveten om och tar hänsyn till de etiska aspekter som alltid omger vrak med kvarlevor”, berättar Martin Widman, Voice of the Ocean.

FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN:
Undersökningarna av Gotlandsfärjan Hansa ingår i stiftelsen Voice of the Oceans arbete med att kartlägga och belysa det marina kulturarvet. Vraket kommer att dokumenteras med modern teknik, så som fotogrammetri och ROV-inspektion, Remotely Operated Vehicle, för att på så sätt göra data om vraket tillgänglig för forskningens framtida frågeställningar och för publik verksamhet genom ett samarbete med Gotlands Museum.

Stiftelsen Voice of the Ocean, VOTO, är grundad av Carl Douglas som i över 30 år ägnat sig åt att utforska, studera och dokumentera undervattensvärlden. Syftet med VOTO är att främja vetenskap, kultur och utbildning kring våra hav och det marina ekosystemet och kulturarv, och hur människans handlingar påverkar dessa.

ETISKA ASPEKTER VID UNDERSÖKNINGEN AV VRAKPLATSEN:
Instrumenten som används vid undersökningen kommer inte vidröra vraket eller löst liggande lämningar intill eller på Hansa. Inga föremål kommer att bärgas från vrakplatsen. Undersökningen är medveten om och tar hänsyn till de etiska aspekter som alltid omger vrak med kvarlevor och närmar sig Hansa med den respekt som en vrakplats med förolyckade människor kräver. Den del av undersökningen som innefattar videoinspelning samt fotografering kommer ej att publicera bilder av eventuella kvarlevor.

BILDER: Äldre bilder från tekniska undervattensinstrument från Hansas vrakplats. Copyright Stiftelsen Voice of the Ocean.

Fotografi på ett fartygsvrak.

Copyright Stiftelsen Voice of the Ocean.

Bild från en undervattenskartläggning av ett fartygsvrak.

Copyright Stiftelsen Voice of the Ocean.


Om Gotlands Museum

Gotlands Museum tillgängliggör Gotlands konst, historia samt natur- och kulturarv för gotlänningar och besökare från hela världen. Museet drivs av Föreningen Gotlands fornvänner och består av det kulturhistoriska museet Fornsalen, Gotlands Konstmuseum, Visby ruiner samt museigårdarna Norrbys, Kattlunds och Petes. Varje år besöker drygt 350 000 personer något av museets besöksmål. Gotlands Museum erbjuder utställningar, skolpedagogisk verksamhet, seminarier, föreläsningar, visningar, vandringar med mera. Museet bedriver också uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och landskapsvård samt driver ett bokförlag, Fornsalens förlag, som bland annat ger ut årsboken Gotländskt arkiv.


Kontaktpersoner

Programansvarig
Lars Kruthof
Kommunikatör
Kerstin Klint