2023-08-29 08:54Pressmeddelanden

Bränner tjära på ålderdomligt vis

En grävd grop i marken där man bränner tjära. En tjärgrop är en primitiv metod att bränna tjära. Foto: Ola Nyström, Gotlands Museum

Gotlands Museum anlade i våras i samarbete med Visby stift och Ardre sojdeslag en så kallad tjärgrop på Museigården Norrbys i Väte. Den 5 september tänds tjärgropen. ”Vi bränner tjära på ett sätt som kanske inte gjorts på över 1000 år på Gotland”.

Vid arkeologiska utgrävningar av fastigheten Signallottan på A7-området i Visby 2018, påträffades en välbevarad tjärgrop, den första dokumenterade på Gotland.

– Vid Museigården Norrbys i Väte har ett försök gjorts att rekonstruera en liknade tjärgrop, så att vi kan bränna tjära på ett sätt som kanske inte gjorts på över 1000 år på Gotland, berättar Ola Nyström, byggnadsantikvarie på Gotlands Museum.

Projektet är ett försök att utifrån arkeologiska fynd och nutida kunskaper om tjärbränning i en tjärdal göra ett dokumenterat försök att bränna tjära på ett ålderdomligt vis. 

Bränning av tjära i tjärgrop är en småskalig framställning. Tjärgropar användes över Skandinavien från romersk järnålder fram till 1100-talet då metoden ersattes av en tjärdal. En genomsnittlig grop tar cirka 2m³ tjärved vilket resulterar i omkring 100–150 liter tjära, beroende på tjärvedens kvalitet.

– Det här ska verkligen bli jättespännande. En tjärgrop är ju en primitiv metod att bränna tjära. På måndag förmiddag, den 4 september,  staplar vi tjärveden i tjärgropen och  tisdagen den 5 september hoppas vi påbörja tjärbränningen, berättar Ola Nyström, byggnadsantikvarie på Gotlands Museum, som samtidigt passar på att välkomna allmänheten att komma och titta på den ålderdomliga tjärbränningen.  

Projektet är ett samarbete mellan Länsstyrelsen på Gotland, Visby stift och Gotlands Museum.


Om Gotlands Museum

Gotlands Museum tillgängliggör Gotlands konst, historia samt natur- och kulturarv för gotlänningar och besökare från hela världen. Museet drivs av Föreningen Gotlands fornvänner och består av det kulturhistoriska museet Fornsalen, Gotlands Konstmuseum, Visby ruiner samt museigårdarna Norrbys, Kattlunds och Petes. Varje år besöker drygt 350 000 personer något av museets besöksmål. Gotlands Museum erbjuder utställningar, skolpedagogisk verksamhet, seminarier, föreläsningar, visningar, vandringar med mera. Museet bedriver också uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och landskapsvård samt driver ett bokförlag, Fornsalens förlag, som bland annat ger ut årsboken Gotländskt arkiv.


Kontaktpersoner

Kommunikatör
Kerstin Klint
Byggnadsantikvarie
Ola Nyström