2024-02-15 06:51Pressmeddelanden

Boksläpp med anledning av 80-årsminnet av Hansakatastrofen  

Ett bokomslag. Svart bakgrund och gul text. Svartvit bild med sörjande människor kring en livboj. Bärgade rester från S/S Hansa. Vrakgodset visades upp i Visby hamn, den 24 eller den 25 november 1944.

2024 är det 80 år sedan Hansakatastrofen, då passagerarfartyget S/S Hansa torpederades av en sovjetisk ubåt utanför Gotlands kust. Endast två personer överlevde. Med fartyget försvann 84 människor och lika många livsöden i djupet.

För att hålla minnet av dem vid liv ger Gotlands Museum ut boken S/S Hansa – minnet av en sjökatastrof. I boken berättas historien om Hansa och den katastrof som drabbade inte bara Gotland utan ett helt land.

”Tänk den skräck som Greta Svensson upplevde då hon gick ombord på den första färjan som lämnade Visbys hamn efter att Hansa sänkts. Det minnet fanns kvar hos henne hela livet. Greta som var min mans mormor blev 103 år gammal och glömde aldrig Hansakatastrofen", berättar Cathrin Emdén, förlagsredaktör på Gotlands Museum.
”Många bär på liknande erfarenheter och vi vill med boken uppmärksamma hur krig och oroligheter påverkat Gotland, men också ge ett slags avslut för de som inte alltid fått sörja sina anhöriga.”

Nya rön kring Hansas vrak
Under tio års tid har författarna grävt i svenska och sovjetiska arkiv, lusläst förut hemligstämplade dokument och intervjuat anhöriga till de omkomna. I boken redovisas även nya rön kring Hansas vrak och förlisningen. Under 2023 har stiftelsen Voice of the Ocean genomfört dykningar vid vraket, som gett viktiga pusselbitar till förståelsen av händelsen.

S/S Hansa – minnet av en sjökastastrof
är den fullständiga berättelsen om fartyget Hansa från det att hon byggdes, till katastrofen den 24 november 1944 och det som hände efteråt. 

Författarna
Författare är Jakob Ringbom och Lars Almgård Kruthof. Jakobs farfar, Jens Ringbom, var en av dem som omkom i Hansakatastrofen. Jakob har tidigare intresserat sig för fartygskatastrofer och har bland annat skrivit Hymn för Hulda Veström: en roman om Titanic och Öster om sol, väster om måne : en roman om John Bauer.

Lars Almgård Kruthof är tidigare museipedagog och guide på Gotland Museum. Från januari 2024 är han intendent på Scenkonstmuseet i Stockholm. Lars har ett stort intresse för Gotlands historia, och speciellt om hur Hansakatastrofen påverkat Gotland och gotlänningarna. Lars är släkt med Sune Nordström som omkom i katastrofen.

Kontakt
För att komma i kontakt med författarna för intervju, eller för mer information om boken kontakta Cathrin Emdén förlagsredaktör: cathrin.emden@gotlandsmuseum.se eller 0498-29 27 38.
För recensionsexemplar kontakta Stephan Carlsson, eddy.se AB: stephan@eddy.se

Två män som står på ett fartygsdäck.

I september 2023 genomförde stiftelsen Voice of the Ocean tillsammans med gotlänningarna Jakob Ringbom och Lars Kruthof undersökningar vid vrakplatsen med hjälp av undervattensfarkoster där Hansa förliste. Foto: Foto: Martin Widman

En svartvit bild på fartyget S/S Hansa som ligger vid kaj.

S/S Hansa i Visby hamn, cirka 1905–1910. Foto ur Sjöhistoriska museets arkiv.

Om Fornsalens förlag
Fornsalens förlag är en del av Gotlands Museum och ger ut litteratur med koppling till Gotland, inom museets verksamhetsområden: historia, arkeologi, natur- och kulturarv. Gotlands Museum tillgängliggör Gotlands konst, historia samt natur- och kulturarv för gotlänningar och besökare från hela världen. Museet grundades 1875 av Föreningen Gotlands Fornvänner.


Om Gotlands Museum

Gotlands Museum tillgängliggör Gotlands konst, historia samt natur- och kulturarv för gotlänningar och besökare från hela världen. Museet drivs av Föreningen Gotlands fornvänner och består av det kulturhistoriska museet Fornsalen, Gotlands Konstmuseum, Visby ruiner samt museigårdarna Norrbys, Kattlunds och Petes. Varje år besöker drygt 350 000 personer något av museets besöksmål. Gotlands Museum erbjuder utställningar, skolpedagogisk verksamhet, seminarier, föreläsningar, visningar, vandringar med mera. Museet bedriver också uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och landskapsvård samt driver ett bokförlag, Fornsalens förlag, som bland annat ger ut årsboken Gotländskt arkiv.


Kontaktpersoner

Förlagsredaktör, Fornsalens förlag
Cathrin Emdén
Kommunikatör
Kerstin Klint