2019-01-31 07:00Pressmeddelanden

Boken Heartists skildrar konstnärsparet Bruces liv

Omslad till boken Heartists

Den 9 februari ges boken Heartists, om konstnärsparet Carolina Benedicks-Bruce och William Blair Bruce, ut på Fornsalens förlag.

Författaren Johanna Pietikäinen skildrar i Heartists konstnärsparets liv och relation. Skildringen sträcker sig över ungdomsår, tiden i konstnärskolonin Grez-sur-Loing och senare delen av livet vid Brucebo på Gotland. 

– Arbetet med boken har varit en lång och berikande resa som började för snart 6 år sedan, berättar Johanna Pietikäinen. Att få komma så när två människor som levde för över 100 år sedan har berört mig. Att ta del av deras kärleksförklaringar till varandra, men också deras svårigheter och gräl. Det har ibland fått håren på armarna att resa sig. 

Med boken hoppas Johanna Pietikäinen att läsaren ska lära känna Carolina och William och se människorna bakom dessa historiska personer, vars liv och kärlek inte är så olik dagens.  

Ladda ner mer information om bok och release här >>

Författaren Johanna Pietikäinen har en masterexamen i konstvetenskap och en fil.kand. i kulturvård. Hon har föreläst om paret Bruces liv, relation, konst och hem samt skrivit ett flertal artiklar på ämnet. Mellan 2015 och 2018 arbetade hon som antikvarie på Konstnärshemmet Brucebo. Heartists är hennes debut som författare.


Om Gotlands Museum

Gotlands Museum tillgängliggör Gotlands konst, historia samt natur- och kulturarv för gotlänningar och besökare från hela världen. Museet drivs av Föreningen Gotlands fornvänner och består av det kulturhistoriska museet Fornsalen, Gotlands Konstmuseum, Visby ruiner samt museigårdarna Norrbys, Kattlunds och Petes. Varje år besöker drygt 350 000 personer något av museets besöksmål. Gotlands Museum erbjuder utställningar, skolpedagogisk verksamhet, seminarier, föreläsningar, visningar, vandringar med mera. Museet bedriver också uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och landskapsvård samt driver ett bokförlag, Fornsalens förlag, som bland annat ger ut årsboken Gotländskt arkiv.


Kontaktpersoner

Förlagsredaktör, Fornsalens förlag
Cathrin Emdén