2020-01-31 07:31Pressmeddelanden

Barnens salong och De ungas salong på Gotlands Museum

Logga till Barnens SalongLogga till Barnens Salong

Om en månad öppnar Barnens salong och De ungas salong på Gotlands Museum. Salongerna är återkommande utställningar utan jury där Gotlands yngre generationer bjuds in för att delta. Alla barn och ungdomar är välkomna att lämna in sina bidrag och  allt som lämnas in visas. Verken behöver inte tillhöra klassiska genrer som måleri eller teckning, även andra skapelser som klippt, klistrat, skrivet, filmat eller komponerat välkomnas. I år kommer högstadieelever från Solbergaskolan att kurera De ungas salong.

-Salongen brukar vara en rolig utställning där vi vuxna påminns om hur barnens kreativitet fungerar. Framför allt har yngre barn en ohindrad kreativitet som inte tar hänsyn till det som allmänt värderas som fint eller fult, konst eller skräp, fin- eller populärkultur. Barnen bara kör på och experimenterar, leken och konsten finns nära varandra. Ungdomarna använder sig gärna även av nyare medier, med ett större spektrum i innehållet. Det är allt från personliga tankar till världspolitik, säger Armin Scholler, konstkonsulent på Gotland. 

Utställningarna invigs den 1 mars och pågår tom 13 april 2020. Mer information finns att läsa på: https://www.gotlandsmuseum.se/barnenssalong/

För mer information kontakta:
Armin Scholler, konstkonsulent
Tel 0498-29 27 78
armin.scholler@gotlandsmuseum.se

Huvudfoting

Huvudfoting

 


Om Gotlands Museum

Gotlands Museum tillgängliggör Gotlands konst, historia samt natur- och kulturarv för gotlänningar och besökare från hela världen. Museet drivs av Föreningen Gotlands fornvänner och består av det kulturhistoriska museet Fornsalen, Gotlands Konstmuseum, Visby ruiner samt museigårdarna Norrbys, Kattlunds och Petes. Varje år besöker drygt 350 000 personer något av museets besöksmål. Gotlands Museum erbjuder utställningar, skolpedagogisk verksamhet, seminarier, föreläsningar, visningar, vandringar med mera. Museet bedriver också uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och landskapsvård samt driver ett bokförlag, Fornsalens förlag, som bland annat ger ut årsboken Gotländskt arkiv.


Kontaktpersoner

Konstkonsulent
Armin Scholler