2019-03-15 14:47Pressmeddelanden

Pedagogiskt samarbete mellan Gotlands Museum och öns lärare

Gotlands Museums pedagoger Henrik Ramberg, Lars Kruthof och Jeremy Hardy.Gotlands Museums pedagoger Henrik Ramberg, Lars Kruthof och Jeremy Hardy.


Om Gotlands Museum

Gotlands Museum tillgängliggör Gotlands konst, historia samt natur- och kulturarv för gotlänningar och besökare från hela världen. Museet drivs av Föreningen Gotlands fornvänner och består av det kulturhistoriska museet Fornsalen, Gotlands Konstmuseum, Visby ruiner samt museigårdarna Norrbys, Kattlunds och Petes. Varje år besöker drygt 350 000 personer något av museets besöksmål. Gotlands Museum erbjuder utställningar, skolpedagogisk verksamhet, seminarier, föreläsningar, visningar, vandringar med mera. Museet bedriver också uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnads- och landskapsvård samt driver ett bokförlag, Fornsalens förlag, som bland annat ger ut årsboken Gotländskt arkiv.

Kontaktpersoner

Programansvarig
Lars Kruthof
  • 0498-29 27 13
Pedagog
Jeremy Hardy
  • 072-451 63 93